Joanna Madalińska-Michalak, Ph. D.

Polish Educational Research Association

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) (Polish Educational Research Association) jest Towarzystwem naukowym skupiającym pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania.

To access more information about the association or association publications, go to: 

http://www.ptp-pl.org/index.php?strona=publikacje

Siedziba Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 6/8

(+48 22) 663 58 30
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org

W okresie epidemii korespondencję w sprawach PTP można kierować na adres:
Barbara Leszczyńska
ul. Szekspira 2/275
01-913 Warszawa
tel: (+48 22) 663 58 30

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie informacji o Zarządzie Głównym PTP:
Barbara Leszczyńska
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org

Pełnomocnik Zarządu Głównego PTP do kontaktu z mediami
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
email: joanna.ostrouch@ptp-pl.org , joanna.ostrouch@uwm.edu.pl

Quick Profile

Name:Joanna Madalińska-Michalak
Address: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 00-389 Warszawa ul. Smulikowskiego 6/8
Country: POLISH
Task: PERA Presidents